Diensten

Alarminstallaties

Bij een verhoogd inbraakrisico of uit preventief oogpunt is een alarminstallatie de juiste aanvulling op de door u reeds genomen maatregelen tegen inbraak. De zichtbare aanwezigheid van een alarminstallatie heeft bovendien een preventieve werking.

Het meest bekend is het luid alarm dat aan de buitenkant van de woning wordt geplaatst. Het is de bedoeling dat omwonenden hierop reageren en de politie bellen. Doordat het systeem nogal wat geluidsoverlast teweeg kan brengen, is het in veel gemeenten niet meer toegestaan zonder vergunning van B & W of volgens de APV een luid alarm aan te brengen. Luid alarm binnen blijft wel mogelijk en kan werken als afschrikking van de inbreker. Een andere mogelijkheid is het stil alarm. De alarmmelding van een professioneel stil alarm wordt automatisch via de telefoonlijn doorgegeven naar een particuliere alarmcentrale (pac) die op zijn beurt de politie waarschuwt en eventueel degene die uw sleutels in beheer heeft.

De aanleg van deze installaties is vakwerk, Sprangers Beveiliging is als BORG gecertificeerd bedrijf specialist in het installeren van beveiligingssystemen waardoor u verzekerd bent van een deskundige installatie. In de Doe-Het-Zelf branche worden nogal wat luid en stil alarminstallaties te koop aangeboden, toch blijkt vaak dat goedkoop duurkoop is, gezien de vele problemen die ontstaan met nodeloze alarmen. Als de verzekering voor uw woning een alarminstallatie eist, worden deze alarminstallaties niet geaccepteerd. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat als uw systeem regelmatig een loos alarm geeft de betrouwbaarheid van uw systeem sterk in het gedrang komt. Men zal bij een alarm dan al snel denken: “zal wel loos alarm zijn” . Het beschikken over een alarminstallatie vergt de nodige discipline van de gebruikers. Immers, als u zelf uw beveiligde woning (of een bepaald deel daarvan) binnenkomt, dan moet de installatie niet reageren. Sprangers Beveiliging kan het systeem zo programmeren dat dit soort problemen zich niet voordoen bij uw alarminstallatie.

Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie en/of een ontruimingsinstallatie kunnen verplicht gesteld worden vanuit de gemeentelijke bouwverordening. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een model bouwverordening gemaakt die door veel gemeenten wordt gebruikt. Een gemeente mag echter tot op zekere hoogte wel haar eigen regels opstellen.

De antwoorden die u hieronder aantreft zijn gebaseerd op het model van de VNG. Wij adviseren u dan ook sterk om bij uw gemeente na te gaan of zij dezelfde regels hebben als weergegeven in het model bouwverordening van de VNG. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen van uw gemeente. Een brandmeldinstallatie is bedoeld voor het detecteren (ontdekken) van de brand, het melden van de brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties. Een ontruimingsinstallatie zorgt voor de alarmering van mensen die binnen het gebouw aanwezig zijn zodanig dat zij binnen redelijke tijd uit het gebouw kunnen vluchten.

Wanneer heb ik een brandmeldinstallatie nodig?

Dat is afhankelijk van wat voor soort bedrijf u heeft. De bouwverordening (en tevens het bouwbesluit) maakt gebruik van verschillende gebruiksfuncties. In de horeca is dit meestal een bijeenkomstfunctie (bijvoorbeeld restaurants, café’s, discotheken etc.) of een logiesfunctie (hotels en andere logiesverstrekkende bedrijven). Volgens het model van de VNG heeft een bedrijf met een logiesfunctie een brandmeldinstallatie nodig wanneer: er meer dan 250 m2 gebruiksoppervlakte is óf; het gebouw uit meer dan 1 bouwlaag bestaat (slechts niet-automatische bewaking nodig zonder directe doormelding aan de brandweer) óf; de hoogste vloer van een verblijfsruimte hoger is dan 5 meter. Een bedrijf met een bijeenkomstfunctie heeft een brandmeldinstallatie nodig wanneer: er meer dan 1000 m2 gebruiksoppervlakte is én er meer dan 1 verblijfsruimte is bestemd voor bezoekers óf; er meer dan 5000 m2 gebruiksoppervlakte is óf; de hoogste vloer van een verblijfsruimte tussen de 5 meter en 13 meter ligt én er is meer dan 1 verblijfsruimte óf; de hoogste vloer van een verblijfsruimte hoger ligt dan 13 meter óf; het gebouw uit meer dan 1 bouwlaag bestaat (slecht niet-automatische bewaking nodig zonder directe doormelding aan de brandweer) óf; er meer dan 500 m2 gebruikersoppervlakte is (slechts niet-automatische bewaking nodig zonder directe doormelding aan de brandweer) Wanneer er vanuit de ruimte slechts in 1 richting kan worden gevlucht (bijvoorbeeld bij doodlopende gangen) gelden er andere regels.

Wanneer heb ik een ontruimingsinstallatie nodig?

Een ontruimingsinstallatie is altijd nodig wanneer er een brandmeldinstallatie verplicht is. Wat is het verschil tussen een niet-automatische, gedeeltelijke en volledige bewaking van een brandmeldinstallatie? In de regel gaat het bij niet-automatische bewaking om handbrandmelders. Gedeeltelijke bewaking is een brandmeldinstallatie waarbij behalve handbrandmelders bij de slanghaspels, in gemeenschappelijke ruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico automatische brandmelders zijn aangebracht. Ruimten met een verhoogd risico kunnen bijvoorbeeld zijn technische ruimten, keukens en werkplaatsen. Volledige bewaking is een brandmeldinstallatie waarbij behalve de handbrandmelders bij de slanghaspels, in alle ruimten automatische brandmelders zijn aangebracht. Uitzondering hierop vormen ruimten waarin niet of nauwelijks brand kan ontstaan zoals kleine sanitairgroepen, sommige kasten en kleine kruipruimten. Of u een gedeeltelijke of volledige bewaking moet hebben kunt u terugvinden in de bouwverordening van uw gemeente.

Ik heb een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie nodig. Moeten deze nog aan bepaalde eisen voldoen?

Ja, de brandmeldinstallatie moet voldoen aan de NEN norm 2535 en een ontruimingsinstallatie moet voldoende aan de NEN norm 2575. Vraag hier dus naar bij aanschaf.

Ik heb een brandmeldinstallatie nodig. Kan ik die gewoon ergens aanschaffen?

Er zijn strikte regels wat betreft de aanschaf van een brandmeldinstallatie. U moet een erkend inspectiebureau inschakelen dat een Programma van Eisen schrijft (PvE). Dit wordt ingediend bij de brandweer, die haar goedkeuring moet geven. Zodra het PvE is goedgekeurd door de brandweer kunt u op grond van het gestelde in het PvE bij leveranciers offertes opvragen. Deze leverancier zal een installatie ontwerpen. Dit ontwerp moet weer worden ingediend bij het inspectiebureau dat het PvE heeft opgesteld. Die geeft haar goedkeuring eraan en dan moet een kopie van het verhaal weer naar de brandweer. Zodra het systeem is geïnstalleerd zal de leverancier na overleg van een ondertekend onderhoudscontract aan het inspectiebureau een eind-inspectie aanvragen. Als alles goed is zal het inspectiebureau zorgen voor de afgifte van een certificaat van goedkeuring. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.ncp.nl Hier vindt u ook een lijst van NCP erkende bedrijven.

Hoe zit het met de doormelding naar de brandweer?

In het model van de VNG staat dat wanneer u een brandmeldinstallatie moet hebben, deze rechtstreeks moet doormelden aan alarmcentrale van de brandweer, met uitzondering van een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking.


Ontruimingsinstallaties

Een ontruimingsinstallatie heeft als doel om calamiteiten zoals brand, een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw mogelijk te maken middels een ontruimings-alarm. In de wettelijke norm NEN2575 is geregeld hoe zo’n systeem moet functioneren. Onze systemen voldoen hier uiteraard aan.

Bij ontruimingsalarm-installaties met gesproken berichten worden mensen bij een calamiteit tijdig geïnformeerd en geïnstrueerd hoe zij het beste, op een ordelijke manier, de weg naar buiten kunnen vinden.

Voor het ontwerpen van een Ontruimingssysteem met gesproken berichten is specifieke kennis van techniek, projectering en regelgeving noodzakelijk. Wij hebben deze kennis in huis. Wij zorgen dat onze ontruimingsinstallaties voldoen aan de geldende normen en regelgeving met de nieuwste technologieën.


Elektrotechnisch werk

Sprangers Beveiliging verzorgt allerlei elektrotechnisch werk voor zowel renovatie, nieuwbouw, woningbouw als de utiliteit.  De werkzaamheden zijn divers en variëren van de aanleg van krachtstroom voor grote machines, plaatsing van verlichting, meterkasten en airco’s tot mechanische ventilatie.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Camerabewaking

Camerabewaking is een van de meest effectieve beveiligingsmiddelen om personen en eigendommen te beschermen. Camerabewaking heeft een hoge preventieve waarde. Camera’s zorgen ervoor dat met weinig mankracht in veel verschillende winkeldelen centraal kan worden gesurveilleerd. Bovendien bieden beveiligingsbeelden onweerlegbaar bewijsmateriaal.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gebruik van cameratoezicht in en om winkels de laatste jaren sterk is toegenomen. Camerabewaking en opnamesystemen zijn steeds geavanceerder geworden. Digitale opslagmedia zorgen voor ideale archiveringsmogelijkheden. Moderne technieken zoals IP-beveiliging bieden gebruiksgemak en tal van extra voordelen.

Datanetwerken

Sprangers Beveiliging is een specialist voor het aanleggen van de fysieke bekabeling van het netwerk voor uw kantoor omgeving. Hierbij kunnen wij uw netwerkbekabeling leggen van uw netwerkserver naar uw PC-werkstations, uitgevoerd in CAT6 of CAT6A.

De bekabeling wordt gecentraliseerd in een patchkast, waarin eventueel tevens uw netwerkserver in onder gebracht kan worden. Complexere verbindingen tussen diverse netwerkservers onderling kunnen tevens door ons worden uitgevoerd als glasvezelverbindingen.

Intercominstallaties

Vrijwel alle appartementencomplexen, maar ook kantoren en bedrijfspanden, zijn tegenwoordig voorzien van een intercominstallatie. Indien er aangebeld wordt kunt u middels deze installatie communiceren met de persoon die voor de deur staat. Daarnaast kunt u toegang tot het pand verlenen door middel van het ontgrendelen van de entree deur. De intercominstallatie zorgt eigenlijk voor een gecontroleerde toegang tot het pand

Er zijn veel verschillende mogelijkheden wat betreft intercom. Zo heb je toestellen met enkel audio, met zwart-wit monitoren en met kleurenmonitoren. Daarnaast zijn er toestellen met een hoorn en ook toestellen zonder hoorn. Verder is er een ruime keuze uit verschillende entreepanelen, of het paneel er mooi uit moet zijn of juist robuust, het kan allemaal. Zelfs voor minder valide bieden wij een oplossing. Neem contact op voor alle mogelijkheden.


Glasvezel

Sprangersbeveiliging kan voor uw onderneming voordelig glasvezel verbindingen realiseren. Van ontwerp tot uitvoering.
Glasvezel is dankzij de supersnelle en storingsvrije overdracht van gegevens het transmissiemedium van de toekomst. Glasvezel is de nieuwe standaard voor dataverkeer.

Glasvezels kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: Multimode- (meergolvige) lichtgeleiders en singlemode- (enkelgolvige) lichtgeleiders. Deze onderverdeling wordt niet gemaakt op grond van de eigenschappen van de vezel zelf maar vanwege verschillen in de golflengte. Wanneer een golflengte klein genoeg wordt gekozen, zal
de singlemodevezel over gaan naar een meergolvig gedrag.

Multimodeglasvezels zijn voor gebruik van gemiddelde tot snelle gegevensoverdracht over redelijke afstanden. Deze vezeltypen beschikken over een kerndoorsnede van 50 of 62,5micrometer met een mantel van 125 micrometer. De signaaloverdracht bij deze vezels vindt plaats bij een golflengte van 850 en/of 1310 nanometer. Singlemodeglasvezels onderscheiden zich ten opzichte van multimodelichtgeleiders met name doordat zij geschikt zijn voor gebruik van zeer snelle en hoge capaciteitsoverdracht over grote afstanden. Deze vezeltypen hebben een kerndoorsnede van 8-10 micrometer voor de gebruikelijke vezeltypen met een mantel van 125 micrometer. De signaaloverdracht bij deze vezels vindt plaats bij een golflengte van 1310 en/of 1550 nanometer.


Domotica

Het woord Domotica is een samentrekking van domus (woning) en telematica. Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in een woning of bedrijfspand. Via Domotica worden taken, communicatie, ontspanning en andere bezigheden door diverse elektrische apparaten en netwerken gemakkelijker gemaakt.

Domotica omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.) en diensten uit de woonomgeving te gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). Dit gebeurt bij voorkeur flexibel: op elke plek en op elk tijdstip dat het de bewoner past, met een gemakkelijke bediening en desgewenst op afstand.